FELHÍVÁS: XXVI. Országos Ajtonyi István Irányítástechnikai Programozó Verseny

2021. szeptember 21.

XXVI. Országos Ajtonyi István Irányítástechnikai Programozó Verseny - 2021. november 2-4.

 

A verseny kiírója: Felsőoktatási Irányítástechnikai Oktatásmódszertani Egyesület (FIOM)
A verseny rendezője: Debreceni Egyetem, Természettudományi és Technológiai Kar (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)
A verseny fővédnöke: Prof. Dr. Kun Ferenc dékán
A verseny szervezője: Fizikai Intézet / Villamosmérnöki Tanszék
A szervezőbizottság elnöke: Dr. Misák Sándor

A verseny célja: az irányítástechnika, ezen belül a PLC programozás oktatási színvonalának emelése; az oktatók, hallgatók és az ipari, kereskedelmi szakemberek kapcsolatának erősítése; a korszerű irányítástechnikai berendezések megismerésének elősegítése; a hallgatók közötti versenyszellem és kooperáció kialakítása; a hallgatói munka elismerése.

Az esemény az aktuális Kormányrendelet és a kötelező óvintézkedések betartásával kerül megrendezésre.

A versenyen kizárólag koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő, tizennyolcadik életévét be nem töltött személy vehet részt. A védettségi igazolvány mellett az egészségügyi applikáción (EESZT) bemutatott védettségi igazolványt is elfogadjuk.

A védettségi igazolvány személyazonosító igazolvány vagy útlevél felmutatásával együtt érvényes.

A rendezvény szervezője köteles annak a személynek a beléptetését megtagadni, valamint a belépését megakadályozni, aki a koronavírus elleni védettségét, illetve életkorát a Kormányrendeletben meghatározott módon nem igazolja.

Nevezés: a versenyen a műszaki felsőoktatási intézmények BSc vagy MSc képzésében résztvevő, nappali tagozatos, aktív (nem szünetelő) státusszal rendelkező hallgatói vehetnek részt, illetve azok a hallgatók is nevezhetnek, akik az elmaradt 2020. és az elhalasztott 2021. évi verseny idején megfeleltek a nevezési feltételeknek. Intézményenként legfeljebb két csapat nevezhető, csapatonként maximum három fővel. Két csapat nevezése esetén a csapatoknak eltérő gyártójú PLC-vel kell indulniuk!

A versenyen legfeljebb 24 csapatot tudunk fogadni. Ennél nagyobb számú nevezés esetén a 2018. évi FIOM közgyűlésén elfogadott túljelentkezés kezelő eljárás lép érvénybe. Ilyenkor a nevezés időpontjának azt tekintjük, amikor az intézmény a résztvevő versenyzőit nevesíti.

 

Nevezési határidő: 2021. október 22.

Névsor módosítási (véglegesítési) határidő: 2021. október 26.

Versenyfeladatok:

 • Elméleti feladatsor (1 óra)

Az elméleti feladatsorban az ajánlott irodalomon felül az alábbi témakörök szerepelhetnek:
méréstechnika, elektrotechnika (villamosságtan), digitális technika, informatika, mechatronika, pneumatika, szabályozás- és vezérléstechnika, MSZ EN 61131 (IEC 1131) szabvány elemei, alapszintű PLC programozási ismeretek.

 • Két összetett PLC programozási feladat (egyenként 4 óra)
 • A feladatok megoldásának bemutatása konkrét technológia/szimulációs modellen

 

A feladatok megvalósításához minden csapat hozza magával:

 • zsebszámológépet az elméleti feladatsorhoz (okos telefon nem használható),
 • a saját PLC-jét, amely legalább 16/16 digitális be-/kimenettel rendelkezik,
  Figyelem! Kizárólag PNP tranzisztoros kimenetű PLC használható a versenyen!
 • a programfejlesztéshez használandó számítógépet és szoftvert,
 • 24V tápegységet (24V tápfeszültségű PLC esetén),
 • kéziszerszámokat (pl. csavarhúzót) és a szükségesnek ítélt műszereket (pl. multimétert),
 • a korábbi versenyeken rendszeresített csatlakozókábelt.

 

Minden részt vevő hallgatónak hoznia kell a versenyre:

 • 30 napnál nem régebbi BSc vagy MSc, nappali tagozatos, aktív státuszú hallgatói jogviszony igazolást
 • adóazonosító jelet (adószámot) igazoló okmány másolatát
 • társadalombiztosítási azonosító jelet (TAJ számot) igazoló okmány másolatát
 • állandó lakcímet igazoló okmány másolatát
 • diákigazolvány arcképes oldalának másolatát

 

Nevezési díj: 15 000 Ft/csapat

Hallgatók szállása: 8500 + Áfa Ft/fő/éj (kollégiumi szobákban, reggeli nélkül, törvényileg IFA mentes)
A fenti ár csak a közös szobában elhelyezett, két / háromfős csapatokra érvényes. Egyéb esetben az ár módosulhat, és külön egyeztetést igényel.
Szálláshely neve: Kossuth Lajos III. sz. kollégium, Debrecen, Egyetem tér 1.

Oktatók szállása: egyágyas szobában, reggelivel: 12.500 Ft/fő/éj   +   IFA 400 Ft/fő/éj                                                                    

Szálláshely neve: Kossuth Lajos I.  - II. sz. kollégium
Szálláshely címe: Debrecen, Egyetem tér 1.

A harmadik napra kért szállás egyedi árképzésű, és további egyeztetést igényel.

Étkezés hallgatóknak        7.740 Ft/fő/csomag (3 napra: 2 reggeli +3 ebéd)

Étkezés oktatóknak:          Reggeli:  1.470 Ft/fő/nap (csak az oktatók számára)
                                             Ebéd:       1. 600 Ft/fő/nap

A hallgatók kizárólag csak a három napos csomagot (2 reggeli + 3 ebéd) rendelhetik meg!

Parkolás:                                A verseny helyszínén – előzetes kérés esetén – díjmentes parkolási lehetőséget biztosítunk.

Lemondási határidő:         2021. október 26. (A határidő utáni lemondásokat nem tudjuk figyelembe venni, a megrendelt étkezést és szállást ki kell fizetni!)

A részt vevő intézményektől a nevezés megküldésével együtt, 4-5 irányadó elméleti kérdést (megoldással együtt) kérünk beküldeni, hogy az elméleti feladatsort egyenlő eséllyel állíthassuk össze.

Ajánlott irodalom: Dr. Ajtonyi István – Dr. Gyuricza István: Programozható irányítóberendezések, hálózatok és rendszerek. Műszaki Könyvkiadó

További információk:
Dr. Misák Sándor | +36-20-437-9618 | misak@science.unideb.hu