GLOBÁLIS KÖRNYEZETI KIHÍVÁSOK ÉS FENNTARTHATÓSÁG KÖRNYEZETMÉRNÖK HALLGATÓK ONLINE TUDOMÁNYOS NAPJA

2021. március 25.

GLOBÁLIS KÖRNYEZETI KIHÍVÁSOK ÉS FENNTARTHATÓSÁG KÖRNYEZETMÉRNÖK HALLGATÓK ONLINE TUDOMÁNYOS NAPJA

2021. április 30. 10:00-tól 14:00-ig

 

A 21. század öt sürgető kihívása, melyekben a környezetmérnökök tevékenyen részt tudnak venni:

  1. fenntartható energiaszolgáltatás, vízgazdálkodás;
  2. mérsékelni az éghajlatváltozást és alkalmazkodni annak hatásaihoz;
  3. szennyezés és pazarlás nélküli jövő tervezése;
  4. hatékony, egészséges, fenntartható városok létrehozása;  
  5. elősegíteni, szakmai tudással támogatni a döntéseket és intézkedéseket.

A közelmúltban számos olyan környezeti problémát tapasztaltunk, amelyek arra hívják fel a figyelmet, hogy sürgetően cselekedni kell, melyben az etikus mérnöki gondolkodás és tevékenység nélkülözhetetlen. A környezeti problémák a lokálistól a globálisig terjednek, érintik a társadalmi, gazdasági területeket is és különböző társadalmi szektorok közötti „határokon átnyúló” kapcsolatokból fakadnak. Kérdés, hogyan tudjuk kezelni a környezeti problémákat?

Szisztematikus és holisztikus megközelítésekkel és megoldásokkal; multidiszciplináris ismeretekkel és információkkal; valamint több érdekelt fél együttműködésével, melyre különböző társadalmi/tudomány szektorokban van szükségünk, mind a helyi mind a globális szintű kezelésben.

Az online Tudományos Nap célja, hogy felhívja a figyelmet a környezetmérnök sokrétű tevékenységére, az általa kezelt terület összetettségére és kapcsolatrendszerére. Meghívott vendégeink volt környezetmérnök hallgatóink, akik a környezeti ipar számos területén kezdték hivatásukat gyakorolni. Munkájukat bemutató kerekasztal beszélgetés bepillantást nyújt a szakma sokrétű, szerteágazó feladataiba.

Meghívott vendég előadóink pedig olyan témákat mutatnak be, melyek kapcsolódnak a legsürgetőbben megoldandó környezeti problémákhoz, de egyben egyéni felelősségünkre, környezettudatosságunkra is felhívják a figyelmet.  Mátyás Csaba Széljegyzet egy rossz üzenethez c. írásának tanulságos gondolata: „(…) világunk, az emberi közösség gyógyítása, gyógyulása morális alapok nélkül lehetetlen.”
 

Tudományos Nap helyszíne: MS Teams rendszer (belépés linkjét hamarosan közzétesszük)

Tudományos Nap programja:

Vendég előadók 10:00 -12:00

Kerekasztal beszélgetés környezetmérnökökkel: 12:10-13:40

A részletes program hamarosan közlésre kerül.

 

Minden hallgatónkat szeretettel várjuk a Tudományos Nap rendezvényünkre!

Környezetmérnöki és Természettudományi Intézet oktatói