Greenification: Avagy zöldítsd ki Te az Óbudai Egyetemet

2020. április 14.

ZÖLD INNOVÁCIÓS HALLGATÓI ÖTLETPÁLYÁZAT - PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 

A pályázat célja

Az Óbudai Egyetem hosszú távú célkitűzése, hogy intézményi működése megfeleljen a környezettudatosság és fenntarthatóság szempontjainak. A fenntartható fejlődés szemléletét integráló működési modell eredményességéhez az egyetem minden polgárának - az oktatók, hallgatók és foglalkoztatottak - aktív hozzájárulása szükséges. A pályázat célja az egyetem képzésein résztvevő hallgatók bevonása a közös gondolkodásba azáltal, hogy olyan ötletek benyújtására tesz felhívást, amelyek alkalmasak lehetnek arra, hogy még zöldebbé váljon az Óbudai Egyetem. Pályázni az alábbi témákat érintő ötletekkel lehet: víz- és hulladékgazdálkodás, energiagazdálkodás, természetvédelem, klímaváltozás, fenntarthatóság, zöld innováció. 

 

A pályázók köre

A pályázaton részt vehet minden, az Óbudai Egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló hallgató, aki magára nézve kötelezően elfogadja a pályázati feltételeket.
Pályázni lehet egyénileg vagy csoportosan, egy pályázó maximum 1 ötlettel pályázhat.

 

Rendelkezésre álló forrás
A pályázat meghirdetésekor a nyertesek díjazására rendelkezésre álló keretösszeg összesen 700 ezer Ft, amely az alábbi díjakat tartalmazza:

I. díj     350 eFt
II. díj    200 eFt
III. díj   150 eFt

 

A támogatás formája
Az Egyetem az egyszeri támogatást az elnyert összeg erejéig ösztöndíjként/külső személyi juttatásként nyújtja, amelyet a nyertes pályázó részére az elbírálást követő 60 napon belül átutalással teljesít.

 

A pályázatok benyújtásának határideje
2020. április 10. 24.00 óra.

 

A pályázat beadásának helye, benyújtásának módja
A pályázatot egy „Greenification - Pályázat” tárgyú e-mailben kell elküldeni az innovacio@uni-obuda.hu email-címre. A pályázathoz kapcsolódó dokumentumokat, úgy mint Jelentkezési lapot és Szerzői jogi nyilatkozatot aláírva elektronikusan és aláírva papír alapon egyaránt be kell nyújtani. A papír alapú dokumentumok leadására a Hallgatói Közösségi Központokban van lehetőség nyitva tartási időben.

Központok címe:

1034 Budapest, Bécsi út 94-96/c, fszt. 38-as terem
1084 Budapest, Tavaszmező utca 17/A, Alagsor „A41”.

 

A pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül, ha
a)         a pályázat benyújtási határidőn túl érkezett be,
b)         a pályázat nem felel meg a pályázati kiírásban meghatározott formai követelményeknek.

A pályázati eljárás során hiánypótlásra egyszeri alkalommal van lehetőség.

 

Benyújtandó dokumentumok

  • Jelentkezési lap (Aláírva elektronikusan és nyomtatva egyaránt beadandó.)
  • Szerzői jogi nyilatkozat (Aláírva elektronikusan és nyomtatva egyaránt beadandó.)
  • Az ötlet bemutatása kiemelve az innovatív elemeket (Elektronikusan adandó be.)
  • Az ötlet mellékletét képező megvalósíthatósági terv, ütemterv, valamint költségvetés. (Elektronikusan adandó be.)

 

Pályázat elbírálásának határideje
2020. április 15.

 

Eredményhirdetés
2020. április 29. Az Óbudai Egyetem Fenntartható Egyetem Konferencia címmel megrendezésre kerülő eseménye keretében.
A pályázat eredményéről és a díjkiosztó időpontjáról minden pályaművet beadó külön értesítést kap.

 

A legfontosabb értékelési szempontok:
•           az ötlet innovativitása, újszerűsége
•           a fenntartható működéshez való hozzájárulás mértéke az intézmény egészét tekintve,
•           a gazdasági számítás megalapozottsága,
•           a kidolgozottság mértéke és annak színvonala.

 

Döntés a pályázatról
A pályázatok eredményéről a pályázót a Pályázati és Tudáshasznosítási Igazgatóság e-mailben értesíti a döntés meghozatalától számított 5 munkanapon belül

 

A pályázattal kapcsolatosan további információk
Az információk elérhetők az uni-obuda.hu/palyazatok weboldalon.