KÖRNYEZETMÉRNÖK HALLGATÓK ONLINE TUDOMÁNYOS NAPJA

2021. április 14.

GLOBÁLIS KÖRNYEZETI KIHÍVÁSOK ÉS FENNTARTHATÓSÁG GLOBÁLIS KÖRNYEZETI KIHÍVÁSOK ÉS FENNTARTHATÓSÁG

KÖRNYEZETMÉRNÖK HALLGATÓK ONLINE TUDOMÁNYOS NAPJA

2021. április 30. 10:00-tól 13:15-ig

 

A 21. század öt sürgető kihívása, melyekben a környezetmérnökök tevékenyen részt tudnak venni:

  1. fenntartható energiaszolgáltatás, vízgazdálkodás;
  2. mérsékelni az éghajlatváltozást és alkalmazkodni annak hatásaihoz;
  3. szennyezés és pazarlás nélküli jövő tervezése;
  4. hatékony, egészséges, fenntartható városok létrehozása;  
  5. elősegíteni, szakmai tudással támogatni a döntéseket és intézkedéseket.

A közelmúltban számos olyan környezeti problémát tapasztaltunk, amelyek arra hívják fel a figyelmet, hogy sürgetően cselekedni kell, melyben az etikus mérnöki gondolkodás és tevékenység nélkülözhetetlen. A környezeti problémák a lokálistól a globálisig terjednek, érintik a társadalmi, gazdasági területeket is és különböző társadalmi szektorok közötti „határokon átnyúló” kapcsolatokból fakadnak. Kérdés, hogyan tudjuk kezelni a környezeti problémákat?

Szisztematikus és holisztikus megközelítésekkel és megoldásokkal; multidiszciplináris ismeretekkel és információkkal; valamint több érdekelt fél együttműködésével, melyre különböző társadalmi/tudomány szektorokban van szükségünk, mind a helyi mind a globális szintű kezelésben.

Az online Tudományos Nap célja, hogy felhívja a figyelmet a környezetmérnök sokrétű tevékenységére, az általa kezelt terület összetettségére és kapcsolatrendszerére. Meghívott vendégeink volt környezetmérnök hallgatóink, akik a környezeti ipar számos területén kezdték hivatásukat gyakorolni. Munkájukat bemutató kerekasztal beszélgetés bepillantást nyújt a szakma sokrétű, szerteágazó feladataiba.

Meghívott vendég előadóink pedig olyan témákat mutatnak be, melyek kapcsolódnak a legsürgetőbben megoldandó környezeti problémákhoz, de egyben egyéni felelősségünkre, környezettudatosságunkra is felhívják a figyelmet.  Mátyás Csaba Széljegyzet egy rossz üzenethez c. írásának tanulságos gondolata: „(…) világunk, az emberi közösség gyógyítása, gyógyulása morális alapok nélkül lehetetlen.” 

Tudományos Nap helyszíne MS Teams rendszer, belépés az alábbi linken:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac55ae60a25f04058b753c76c3aad5af3%40thread.tacv2/conversations?groupId=1ba4e952-b56e-4e82-9be9-72be247125ca&tenantId=1d6a56fa-705a-4bbc-8004-67a21d5e9b97

 

Tudományos Nap programja:

10:00-10:30: Dr. Rózsa Csaba (Akkreditált Oktató Felnőtt Körzetben, Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Családorvosi Tanszék) előadás címe: Mi rövidíti meg az életünket? Az egészség és a környezet kapcsolata

10:30 -11:00 Bakó Gábor (Interspect Kft. ügyvezető igazgató) előadás címe: Drónok szerepe a természetvédelemben

11:05-12:05 Kerekasztal beszélgetés környezetmérnökökkel, meghívott vendégek végzett hallgatóink: Ádám Dorottya, Kloknicer Tamás, Kovács Richárd Csaba, Nemes Zsuzsanna, Puskás Tamás, Szeder András, Szuhai Brigitta, Rab Gáborné Seress Katalin Emese, Virga Szabolcs, a beszélgetést moderálja: Szilágyi Ákos KÖM II. évf.

12:10-12:40 Dr. Patkó Csilla (BME ÉPK, Épületszerkezettan Tanszék, egyetemi tanársegéd): Örök társunk a fa – a fenntartható faépítészetről

12:40-13:10 Prof. Dr. Dúll Andrea (ELTE PPK Ember-Környezet Tranzakció Intézet, BME GTK Szociológia és Kommunikáció Tanszék, egyetemi tanár): A fenntarthatóság fenntarthatósága – a környezetpszichológiai attitűdök kihívása

 

Minden hallgatónkat szeretettel várjuk a Tudományos Nap rendezvényünkre!

A Szakmai Nap szervezői: Bodáné Dr. Kendrovics Rita, Dr. Demény Krisztina, Prof. Dr. Bayoumi Hosam és a Környezetmérnöki és Természettudományi Intézet oktatói