Környezetmérnöki Szakmai Nap lezárása, előadás anyagok

2018. május 03.

Sikeresen lezajlott a Környezetmérnöki Szakmai Nap, köszönjük minden előadónak és ellátogatónak, hogy részt vettek az eseményen. 

A szakmai rendezvény legfőbb célja volt, hogy a környezetmérnök alapképzésben részt vevő hallgatóink megismerjék a környezeti ipar sokszínű tevékenységét, az egyes cégeknél folyó kutatási tevékenységet, ugyanakkor a cégeknek pedig lehetősége nyílik a bemutatkozásra. A célközönség a 2. évfolyamos nappali tagozatos környezetmérnök hallgatók, ezzel is segítve termelési gyakorlatra való elhelyezkedésüket, a tudományos diákköri munkák és szakdolgozatok témaválasztását, de levelezős és 1. éves hallgatók is érdeklődtek a program iránt. 

A rendezvény első szekciójában a hulladékgazdálkodással, illetve azzal szoros kapcsolatban lévő cégek mutatták be tevékenységüket. E témakörben elhangzó előadások - vörösiszap hasznosítás, a hulladéklerakóban rejlő lehetőségek, az építőipari hulladékok hasznosítása, valamint a használt sütőzsiradék újrahasznosítása - a körkörös gazdálkodás, a hulladékok újrahasznosítására fókuszáltak, de érdekes előadás hangzott el a környezetvédelmi megbízott feladatköreiről és a zöldhulladék égetésének levegőminőségre gyakorolt hatásáról is. A második, Víz és szennyvízgazdálkodás szekcióban a víziközmű ágazat történeti fejlődésének bemutatásán keresztül jutottunk el napjaink legfontosabb problémáinak, mint pl. a szennyvíziszap mobil víztelenítési lehetősége, a víziközmű-hálózatok működtetése hatékony energiafelhasználással, a kationcserés vízelőkészítés környezeti hatásainak csökkentése és a csatornahálózatok elöntés veszélyének kivédési lehetősége során felmerülő problémák és megoldási lehetőségek megismeréséhez.

Ezúton is szeretnénk köszönetünket kifejezni a résztvevő cégek képviselőinek – Dr. Kovács Balázs (ENVIROTISHOLDING Zrt.), Papp Keve (Zöld Zóna Kft.), Dr. Ágoston Csaba (KVI- PLUSZ Kft.), Iga Benedek (Encotech Kft.), Petrovszki Krisztián (Clean-way Kft.), Gyenge László (Biofilter Kft.), Dr. habil. Raisz Iván (ENVIRO-PHARM Kft.), Holczbauer Ákos (ENQUA Kft.), Garai György (Érd és Térsége Csatornaszolgáltató Kft.), Dr. Papp Mária (ENQUA Kft.), Dr. Zsabokorszky Ferenc (ENQUA Kft.) – továbbá a szekciók levezető elnökeinek – Dr. Ágoston Csaba és Papp Keve  (Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége),  Prof. Dr. Juhász Endre (MTA Csatornabizottság), és a szervezésben közreműködőknek  – Markó Csaba (Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége), Sinka Attila (Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség), Dr. habil Koltai László (Integrált Tudományok Szakkollégiuma) - a támogatását.

A szakmai napon elhangzott előadásokat lehetőségükben áll megtekinteni, valamint másolás védett formátumban letölteni a hír alján.

 

Budapest, 2018. 05.03.

Bodáné Dr. Kendrovics Rita
ÓE RKK KMI,
Környezetmérnöki Szakmai Nap főszervező