A Magyar Meteorológiai Társaság pályázatot hirdet a Hille Alfréd Ifjúsági Pályadíj elnyerésére.

2020. szeptember 30.

A Magyar Meteorológiai Társaság pályázatot hirdet a Hille Alfréd Ifjúsági Pályadíj elnyerésére.

 

A Magyar Meteorológiai Társaság az Országos Tudományos Diákköri Konferencián, vagy az Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencián bemutatott meteorológiai tárgyú dolgozatok, valamint az egyetemi szakdolgozatok legjobbjainak jutalmazására alapította a Hille Alfréd Ifjúsági Pályadíjat. A Hille Alfréd Ifjúsági Pályadíj pénzjutalomból és sorszámozott oklevélből áll.

A pályadíjra pályázatot azok nyújthatnak be, akik a beadási határidőt megelőző 12 hónapban meteorológiai tárgyú dolgozattal részt vettek az Országos Tudományos Diákköri Konferencián, vagy az Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencián, illetve meteorológiai tárgyú egyetemi szakdolgozatot (BSc, MSc) védtek meg valamelyik magyar felsőoktatási intézményben.

Pályázni a pályázati adatlap, a dolgozat rövid (maximum egy oldalas) összefoglalójának és az eredeti dolgozat egy elektronikus példányának az MMT Titkárság email címére (titkarsag@mettars.hu) történő beküldésével lehet.

 

A pályázat benyújtási (beérkezési) határideje:
2020. november 27. (péntek), 16.00 óra

A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban értékelni!

 

A Hille Alfréd Ifjúsági Pályadíj átadására – a járványügyi szabályozások függvényében –ünnepélyes keretek között, az MMT évzáró közgyűlésén kerül sor.