Meghívó a FORBIO szakértői és vállalkozói fórumra

2018. május 30.

MEGHÍVÓ A FORBIO szakértői és vállalkozói fórumra
Energetikai célú biomassza termelés és felhasználás alternatív földhasználatú területeken

- Kedvezőtlen adottságú és szennyezett területek kiaknázása, jogi és támogatási keretek, fenntarthatósági és gazdasági szempontok figyelembevételével -

2018. június 6-7.

A FORBIO projekt célja, hogy német, olasz és ukrán esettanulmányok alapján olyan mintapéldákat ismertessen Európa szerte, melyek a biomassza alapú gazdaságra való áttéréssel sikeres és gazdaságosan megtérülő növénytermesztési gyakorlatokat mutatnak be kedvezőtlen termőhelyi adottságú területeken. A Horizont 2020 projekt a megújuló energia, a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés témakörökben aktív kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységeket végző Geonardo Kft. részvételével zajik.
A projekt kifejezetten olyan besorolású alul- vagy nem használt területekre fókuszál, ahol a biomassza termelés nem veszélyezteti a természetvédelmi, szabadidős, valamint az élelmiszer- és takarmány termesztés célú földhasználatot.

- Hogyan tehető a megfelelő termékpálya (növényi nyersanyag és átalakítási technológiák) kiválasztásával gazdaságilag megtérülővé és fenntarthatóvá az infrastrukturális hátránnyal rendelkező területek, a szénhidrogénnel szennyezett földek, a felhagyott bányaterületek és a rekultiválandó szennyvíziszap-tározók hasznosítása?
- Hogyan függ az energianád, a fűz, a nyár és az akác termesztése és jövedelmezősége a helyi adottságoktól (pl. talajminőség és öntözés), a lehívható támogatási eszközöktől és a helyben vagy a régióban történő értékesítési lehetőségektől?
- Milyen külföldi és hazai sikeres példák, pályázati támogatások és pénzügyi ösztönzők elérhetők bioenergetikai célú beruházásokhoz?
- Milyen környezeti és gazdasági hatásokkal kell számolni az alternatív földhasználatú biomassza termelés során?

Ilyen és hasonló kérdések megvitatását célozza rendezvényünk egy kerekasztal beszélgetés formájában a téma elismert hazai szakértőivel az alkalmazhatóságról, az együttműködés és a piaci szereplők meglétéről vagy éppen azok hiányzó feltételeiről.

Rendezvényünk Önnek szól, amennyiben Ön:

- területfejlesztéssel foglalkozik, önkormányzati szereplő, ipari növénytermelő, kutató, kedvezőtlen adottságú termőterület tulajdonosa, mezőgazdasági vállalkozó, erdészettel foglalkozik, erdőtulajdonos, használaton kívüli laktanyák és felhagyott bányászati területek hasznosításával foglalkozó szervezet.

A részletes program valamint leírás a helyszín megközelítésről a csatolt dokumentumokban.