Meghívó - Neutron Konferencia, Budapest, 2019. május 3.

2019. április 29.

’Tudomány, innováció, versenyképesség…’ konferencia Budapesti Neutron Centrum
Neutronokat az ipar hasznára

Budapest, 2019. május 3.

 

Tisztelettel meghívjuk az „Tudomány, innováció, versenyképesség” konferenciánkra, melynek célja hogy összehozza az egyetemek, az ipar és a kutatóintézetek szakembereit, valamint hallgatókat, doktoranduszokat és pályájuk korai szakaszában lévő mérnököket, akik már használtak vagy potenciálisan érdeklődnek kutatási infrastruktúrák iránt, különös tekintettel a Budapesti Neutron Centrum (BNC) használatára és általában a neutronos módszereket alkalmazó kutatásokra. Az EU és a magyar kormány egyaránt kitüntetett figyelmet szentel az innovációnak, a tudományos-műszaki kutatások minél hatékonyabb ipari/gazdasági hasznosulásának. A neutronos kutatások sok olyan kihívás és kérdés középpontjában állnak, amellyel modern társadalmunk szembesül. Az MTA Budapesti Kutatóreaktora és szolgáltató intézménye, a BNC – az ország legnagyobb kutatási infrastruktúrája – szervezi ezt az EU SINE2020 projekt által is támogatott konferenciát, amelynek témája a neutronok széles értelemben vett alkalmazása, többek között az ipar, egészségügy és kulturális örökség területein. A 2019. május 3-án tartandó egynapos rendezvény az egyetemi/kutatóintézeti/ipari partneri kapcsolatokra fókuszál. A szervezők arra számítanak, hogy ipari kapcsolatokkal rendelkező egyetemi tanszékek oktatói és hallgatói valamint a velük együttműködő vállalkozások, ill. a BNC kutatói számára ez a konferencia lehetőséget ad partneri kapcsolatok kiépítésére. Magyarország és a közép-európai régió számos műszaki egyetemének részvétele várható. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) támogatása is várhatóan aktív részvételre ösztönzi az egyetemekről érkező professzorokat és diákokat, illetve iparvállalati szakembereket. A meghívott előadások kutatási infrastruktúrákat, neutronos módszereket és ipari alkalmazási példákat mutatnak be. A résztvevők előadásait is szívesen látjuk.

 

GYAKORLATI TUDNIVALÓK

A konferencia időpontja: 2019. május 3. 9:00 - 19:00

Helyszín: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem “A” Épület (1111 Budapest, Egry József u. 20-22.)

Részvétel: Ingyenes, de regisztrációhoz kötött. (A résztvevők maximális száma: 150)

Szóbeli- és poszterelőadások: A résztvevők szóbeli vagy poszter előadásait szívesen látjuk.
Előadásra jelentkezni egy féloldalas kivonat megküldésével lehet.

A konferencia nyelve: angol

Utazás: Akik Budapesten kívülről érkeznek, a regisztrációs lapon kérhetik az utazási költség megtérítését, amit a szervezők a költségkeret erejéig vállalnak.

Szállás: Azok számára, akik a konferenciát megelőző napon Budapesten kívülről érkeznek, a szervezők egy éjszakára szállodát tudnak biztosítani, amelynek költségeit korlátozott számban téríteni tudják. Regisztrációkor a szállásigényt kérjük jelezni. A költségek térítésénél előnyt élveznek a kivonatot benyújtó, illetve az eseményt megosztó részvevők.

További információ a BNC honlapján: https://www.bnc.hu/Ind4Con19

Regisztráció itt: https://forms.gle/PpMGhBZEkpCzqhRo8

 

HÁTTÉRINFORMÁCIÓK

A neutronok roncsolásmentes kísérleti lehetőségei eddig is számottevő eredményt hoztak társadalmilag közvetlenül is hasznosuló anyagvizsgálati területeken. Azonban azt tapasztaljuk, hogy mind a felsőoktatásban, mind a szakképzésekben kevés szerep jut a nukleáris módszereknek, így pl. a neutronsugárzási eljárások is igen kevéssé ismertek. A konferenciával tehát szeretnénk népszerűsíteni a kutatási nagyberendezések innovációs célú használatát, ill. a BNC példájával és a neutronok ipari alkalmazási esettanulmányaival bemutatni, hogyan tudnánk előrelépni ezen a területen az oktatás, kutatás és ipar szinergiájának javításával. A neutronok – elektromosan semleges részecskék – mélyen be tudnak hatolni a vizsgálandó mintába, és útjuk során különböző magreakciókban vesznek részt. Ezek megfigyelésével és elemzésével nyerhetünk különböző információkat az anyagi tulajdonságokról, mint pl. a tömbi anyagok belső topológiája, elemösszetétel vagy atomi, molekuláris, ill. nanostruktúrák. Ez a technika mostanáig atomreaktorokhoz volt kötve és eddig is lényeges szerepet játszott számos ipari kutatásban, vagy akár más anyagvizsgálati módszerek validálásában. Napjainkban viszont új korszak nyílhat. Hamarosan elérhetővé válnak az alacsony költségű, intenzitású és helyigényű, ú.n. kompakt gyorsító-bázisú neutronforrások (vagyis nem atomreaktorok), ami a neutronos anyagvizsgálatokat sokkal hozzáférhetőbbé teszik ipari és egyetemi környezetben. 2021-re Európában elsőként valósul meg egy ilyen kompakt neutronforrás prototípusa Martonvásáron. A BNC kapui már most nyitva állnak, kutatóink várják, hogy az egyetemi, ipari szakemberek megkeressék őket problémáikkal. Abban bízunk, hogy a konferencia utat nyit az újabb érdeklődőknek, újabb kapcsolatok kiépülésének, neutronos módszerek egyetemi/szakképzési kurzusokba történő bevezetésének.

 

ELŐZETES PROGRAM

9:00 Opening (Director of BNC)
 

9:15 Introductory lecture – László Rosta (Scientific coordinator, BNC):
Neutron Techniques and the Budapest Neutron Centre

9:45 Invited lecture – István Szabó (vice-president, NRDI Office):
Innovation and Research Infrastructures

10:15 Invited lecture – Marc Thiry (HZ-Geesthacht, DESY):
European Initiative: Neutrons for Industry – Highlights from the SINE2020 Project

 

10.45 – 11.15 Coffee break

 

11:15 Invited lecture – László Szentmiklósi (Head, Nuclear Analysis and Radiography Dept., BNC):
Industrial Applications – Highlights from European Neutron Centres

11:35 Invited lecture – Károly Osvay (ELI-ALPS Research Institute):
Laser Induced Neutron Production for Transmutation

11.55 – 12.40 Contributed talks – Special applications (including cultural heritage), 3 talks, 15 min each

12:40 – 13:10 Synergy of training-industry-research infrastructures, 2 talks, 15 min each

 

13.15 – 14.15 Lunch

 

14.15 Invited lecture – Michel Hübner (École Polytechnique Fédérale de Lausanne):
Towards a Pan-European Industry Liaison Officer (ILO) network for Research Infrastructures. Experience from the Swiss ILO Office

14.45 Invited lecture – Massimo Rogante Rogante Engineering Office:
Examples of Neutron Applications from Italy

15:15-16:00 Contributed talks – Special applications (including healthcare), 3 talks, 15 min each

 

16.00 -16.20 Coffee Break

 

16.20 Cinema: video-clips on neutron applications

16.45 Round-Table discussion – Invited Panel members: Dr. Belgya Tamás (BNC), Brányik Tibor (TRIGO – TBC), Kilián Csaba (MAGE), Prof. Mészáros István (BMGE), Prof. Mezei Ferenc (Wigner), Dr. Szabó István (NKFIH), Szammer István (Autopro – TBC), Dr. Marc Thiry (HZ-Geesthacht, DESY), Dr. Ujfalussy György (EGIS – TBC).

18.00 Cocktail Free discussions, matchmaking

19:00 End of the Conference

 

SZERVEZŐK

dr. Baranyai Rózsa, MTA Energiatudományi Kutatóközpont, baranyai@bnc.hu dr. Kun Tibor, Budapesti Neutronközpont, kun@bnc.hu
dr. Rosta László, MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont, rosta@bnc.hu
dr. Bottyán László, MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont, bottyan@bnc.hu
dr. Szentmiklósi László, MTA Energiatudományi Kutatóközpont, szentm@bnc.hu Varga Attila, Diamond Congress, diamond@diamond-congress.hu Konferencia email: ind4con19@bnc.hu