OFKD2018 felhívás

2018. február 12.

XVI. Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencia
2018. május 10-12.

 

Kedves Diákok, Hallgatók és Kollégák!

Az Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferenciára olyan 20-50 oldalas magyar nyelvű dolgozatokat várunk, amelyek a legtágabban értelmezett időszerű környezettudományi kutatás, alkotás (általános környezeti, fenntarthatósági kérdések; környezetállapot-értékelés, -mérés; technológiai fejlesztés; szabályozási, törvénykezési kérdések; elméleti megfontolások; környezettel kapcsolatos művészeti alkotások stb.) tudományos vagy művészeti szintű bemutatását tartalmazzák és a felsőoktatási intézmények valamely (BSc / BA, MSc / MA, osztatlan stb.) képzésében részt vevő hallgatói a 2015/2016. tanév második félévében, a 2016/2017. tanévben vagy a 2017/2018. tanévében készítették. Örömmel fogadjuk a határon túli felsőoktatási intézményekben készült munkákat is.
Várjuk angol nyelvű munkák nevezését az intézmények önköltséges vagy ösztöndíjas (pl. Stipendium Hungaricum) angol képzéseiben résztvevő hallgatóitól is. Esetükben a munkák értékelésének, bemutatásának teljes folyamata – természetesen - angol nyelven történik. Kérjük a kollégákat, hogy értesítsék és bíztassák az érdekelt hallgatókat.
A benevezett dolgozatok elfogadásának, értékelésének feltétele - az időszerű fenntarthatósági, környezet- és természetvédelmi stb. feladatok megoldásához történő kapcsolódáson túl -, hogy a szerző(k) önálló, eredeti munkájának eredményeit foglalják össze, továbbá valamilyen intézményi megmérettetésen (pl. szakdolgozat bírálat, kari TDK, egyetemi/intézményi tanulmányi verseny), vagy tudományos társasági ülésen, konferencián, esetleg országos megmérettetésen (OTDK) előzőleg már szerepeltek.
Külön is bátorítjuk a környezettudományban aktív középiskolás diákok jelentkezését valamely önálló munkájukkal, amely az előzőekben megfogalmazott feltételeknek a középiskolai szinten eleget tesz (tudományos, vagy művészeti célú munka, és valamilyen középfokú oktatási megméretésen (pl. tanulmányi verseny, iskolai előadás) már részt vett. Kérjük a környezettudományi, fenntarthatósági problémák kérdéskörének tanárait, hogy bíztassák kiváló diákjaikat a jelentkezésre, részvételre.
A tudományos szekciókat a környezettudomány változatos szakterületei (pl. környezetjog, környezetfizika, környezeti kémia, földrajz- és földtudomány környezeti, fenntarthatósági kérdései, agrárkörnyezettan, környezeti nevelés, környezeti biotechnológia, környezet-egészségügy, természetvédelem és biodiverzitás, általános környezeti fenntarthatósági kérdések, környezeti tematikák megjelenése a művészetben), a nyelv és természetesen a képzési szint (vagyis középiskola / egyetemi alapszak / mesterszak) alapján szervezzük. A szekciók pontos kialakítását a beérkezett dolgozat kivonatok ismeretében az OFKD2018 Tudományos Bizottságának javaslatai alapján végezzük.
Az Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencia a pályázóknak bemutatkozási lehetőség, de egyben verseny is. A dolgozat összeállítása, az előadás bemutatása önmagában is nagyszerű teljesítmény és siker. A szakmai zsűrik a dolgozatok és az előadások bírálata alapján kiválasztják azt a 25-30%-ot, amelyek a sikeresek között is a legjobbak, a környezettudomány ügyét a legkiválóbban képviselik. E munkák szerzői - a díjazottak - támogatóink értékes felajánlásait nyerik el.
Minél többeket várunk a környezettudomány egyik legfontosabb közös ünnepére, a szakmai utánpótlás bemutatkozására, megméretésére! A környezet ügye mindannyiunk közös felelőssége. A diákok és hallgatók eredményeik bemutatásával, megosztásával tehetik talán a legtöbbet környezetünk fenntartható jövőéért.

A konferencia jelentkezés módja és feltételei:

- Látogasson el az ELTE környezettudományi képzési honlapjára (http://environment.elte.hu) és a vízszintes menüsor jobb szélén válassza az OFKD2018 pontot, amelyik a XVI. Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencia honlapjára irányítja.
- Regisztráljon, ill. nevezzen a megfelelő menüpontra kattintva. A regisztráció során meg kell adni a regisztráló személy pontos adatait, elérhetőségét. A rendszer ellenőrzi és visszaigazolja a regisztrációt, és egyedi belépési kódokat ad.
- Ezt követően belépve lehet dolgozatot nevezni. Nevezni a dolgozat adatainak pontos rögzítésével lehet, ezután határidőre fel kell tölteni a dolgozat kivonatát, ill. a dolgozatot is.
- A dolgozat kivonatát legkésőbb 2018. március 1. 24 óráig kell feltölteni. A kivonat maximális mérete (cím és szerző nélkül) szóközökkel együtt 3 000 leütés. Ne tartalmazzon ábrát, táblázatot! A kivonat végén a szerzők illesszék be a témavezető(k)re vonatkozó információt (név, beosztás, egyetem, kar, tanszék). A kivonatot célszerű szövegszerkesztőben véglegesre elkészíteni, majd ezt követően beilleszteni a megfelelő honlapfelületre.
- A dolgozat végleges példányát egyetlen képállományba (PDF) rendezve legkésőbb 2018. március 20. 24 óráig kell feltölteni. A feltölthető maximális fájlméret 20 MB. A feltöltött fájl elnevezése: hallgató neve / egyetem / kar rövidítése (pl. Sivatagi_Rózsa_ELTE_TTK.pdf). A dolgozatot papír alapon nem kell benyújtani! Művészeti jellegű alkotások esetében kérjük, hogy a regisztrációs felületen a „Megjegyzés” rovatban jelezze a beküldés, ill. kiállítás tervezett végleges módját.
- A személy regisztrációja és a dolgozat nevezése után lehetősége van szállás és étkezés rendelésére a honlapon feltüntetett árak és feltételek mellett.
- A következő blokkban a fizetés módját kell megjelölni.

Megismételve és röviden a konferencia részvétel feltételei:

- Egyéni regisztráció a honlapon.
- Dolgozat nevezése és a szükséges dokumentumok határidőre való feltöltése ugyanott.
- Az intézményi igazolás megléte.
- A nevezési és regisztrációs díj határidőre történő befizetése.

Intézményi igazolás:

Az intézményi igazolásnak két formája lehet:
- Csoportos: egy, az egyetem / kar / intézet által kiállított OFKD-n induló saját hallgatóit összesítő igazolás (igazolásminta letölthető a honlapról).
- Egyéni: a hallgató egyetemétől kért saját nevére szóló egyéni igazolás. Az igazolásnak tartalmaznia kell a hallgató(k) adatait (név, telefonszám, e-mail cím, szak, szakirány), a dolgozat címét, a témavezető(k) adatait (név, intézmény, tudományos fokozat), a tudományos megmérettetés nevét, helyét, idejét, valamint az ott elért eredményt/pontszámot. Valamint a témavezető(k) aláírását.
Az igazolásokat az ofkd2018@gmail.com elektronikus levélcímre várjuk.

Tudományos szekciók, zsűrik és bírálat:

A nevezett dolgozatokat a különböző tudományterületek képviselőiből álló Tudományos Bizottság a dolgozatkivonatok alapján átlagosan 10 dolgozatos szekciókba sorolja. A szekciókhoz háromfős zsűrit rendel, majd ezt követően kiküldi a dolgozatokat a zsűritagoknak bírálatra. A beérkezett bírálatokat 2018. április 27-ig megküldi a résztvevőknek.
A szekciók kialakításával egyidejűleg kialakul a Konferencia végleges programja is.

Tudományos előadás:

A konferencián a szerzők 15 perces vetített előadást tartanak, amelyet 10 perc vita követ. Az előzetes zsűrizés és az előadások értékelése alapján a legjobbnak ítélt pályaművek szerzői a pályázat kiírói, a konferencia támogatói és a Szervező Bizottság által adományozott díjakat nyerik el.
Az előadást (adathordozón) mindenki hozza magával, mert a konferencia első napján a regisztrációkor fel kell töltenie!
Az előadásokhoz video vetítő minden teremben rendelkezésre áll.
A művészeti alkotásokkal kapcsolatos egyéb prezentációs igényeket (pl. poszterállvány, posztamens), kérjük, jelezzék a regisztráció során a „Megjegyzés” rovatban! Igényüket az ofkd2018@gmail.com elektronikus levélcímen is jelezhetik.

A konferencia helye:

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Környezettudományi Centrum
Budapest XI. kerület,
Pázmány Péter sétány 1/c.

A konferencia ideje:

2018. május 10-12. (csütörtök-szombat)

A Konferencia nevezési / részvételi díja:

A Diákköri Konferencia nevezési díja: 5000.- Ft dolgozatonként. A nevezési díjból fedezzük a konferenciaszervezés költségeit.
A diákok, hallgatók, témavezetők, konzulensek és egyéb érdeklődők részvételi díja személyenként 5 000.- Ft. A részvételi díj tartalmazza a névkitűzőt és a konferenciatáskát (programfüzet, dolgozatkivonatok stb.).
Vagyis pl. egy egyszerzős dolgozat nevezési díja (5 000.- Ft) és szerzőjének részvételi díja (5 000.- Ft) együttesen 10 000.- Ft. Egy kétszerzős dolgozat esetében az előadó szerző regisztrációja és a dolgozat nevezése összesen 10 000.- Ft. Amennyiben a társszerző is részt vesz a konferencián, akkor az ő regisztrációs költsége 5 000.- Ft.

Szállás:

A konferencia résztvevői számára – igény esetén – a konferencia szervező iroda (Weco Travel Kft.) tud szállást foglalni a konferencia helyszínéhez közeli budapesti szállodákban. Az igényeket érkezési sorrendben, a jelentkezéssekkel együtt érkező befizetések szerint tudjuk kielégíteni.

Étkezések és konferencia vacsora:

Az ELTE lágymányosi kampusza közelében található éttermeket és gyorséttermeket az OFKD2018 honlapon elhelyezett térképen mutatjuk be.
Étkezés rendelhető a regisztrációs honlapon megjelölt áron, amelyet az ELTE TTK Déli épületében fognak a regisztrációkor megkapott jegyek alapján kiszolgálni.
Május 11-én, pénteken 19 órakor szeretettel hívunk minden résztvevőt fakultatív konferenciavacsorára az ELTE területén. A konferenciavacsora-részvételt a regisztráció során kérjük jelezni és egyben a vacsora díjának (3 000.- Ft) befizetését is kérjük.

Jelentkezés:

Kérjük, hogy jelentkezésüket az OFKD2018 honlapon (http://environment.elte.hu), a Regisztráció menüpontban található linken tegyék meg. A regisztráció és a dolgozatok
feltöltése csak online módon lehetséges. Az e-mailben / faxon / postai úton beküldött dolgozatokat nem áll módunkban elfogadni és elbírálni.
A konferencia háttérszervezője a Weco-Travel Kft. A regisztrációs és egyéb díjakat banki átutalással a Weco-Travel Kft. (Beutazási és Kongresszusi Osztály; 1053 Budapest, Szép u. 2.; tel.: +36-1-266-7032; fax: +36-1-266-7033; drótposta: mmt@wecotravel.hu) bankszámlájára (MKB Bank 10300002-20330220-00003285; Ref: OFKD2018 + résztvevő neve) szíveskedjenek befizetni. Igény esetén a Weco-Travel Kft. a költségekről az Ön által kért névre, címre számlát állít ki.
Kérjük, hogy az átutalásokra feltétlenül vezessék rá mindazon személyek nevét, akik részére az összeg fedezi az igényelt szolgáltatásokat.

Határidők:

2018. március 1. Egyéni regisztráció, dolgozatkivonatok feltöltése
2018. március 20. Intézményi nevezések beérkezése
2018. március 20. Dolgozatok feltöltése/véglegesítése
2018. március 20. Szakmai program kialakítása
2018. március 20 – április 20. Dolgozatok bírálata
2018. április 15. Díjak befizetése / igazolás megküldése
2018. április 27. Bírálatok megküldése a pályázóknak
2018. május 5-10. Műalkotások helyszínre szállítása
2018. május 10-12. Konferencia
2018. május 12-től Műalkotások elszállítása

Kiállítás, támogatók:

Kérjük, hogy a Konferencián kiállítani, hirdetni, ill. a rendezvényt más módon támogatni szándékozó cégek, intézmények, tudományos társaságok tájékozódjanak a konferencia honlapján (http://environment.elte.hu), ill. szándékukat jelezzék az mmt@wecotravel.hu elektronikus levélcímen, vagy a szervező bizottság egyéb elérhetőségein.

Kapcsolat:

Nevezési információ: Angyal Zsuzsanna, dranzsu@gmail.com
Pénzügyi információ: Weco-Travel Kft., mmt@wecotravel.hu
Művészeti szekció: Márialigeti Károly, marialigeti.karoly@ttk.elte.hu
Általános információ: Gazsi Zoltán, ofkd2018@gmail.com

Kérjük a Konferencia iránt érdeklődő hallgatókat, minél hamarabb regisztráljanak a honlapon, majd a határidők betartásával tegyék meg a részvételhez szükséges további lépéseket.

Mindenkit sok szeretettel várunk.

Találkozunk Budapesten, 2018. május 10-én!
Köszöntéssel
Márialigeti Károly (a Szervező Bizottság elnöke)
 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Környezettudományi Centruma rendezi a XVI. Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferenciát.
A konferencia háttérszervezője a Weco-Travel Kft. Beutazási és Kongresszusi Osztálya.