Új választható tárgy | New optional course

2019. január 29.

Kedves Hallgatók / Dear Students,

 

Új szabadon választható tárggyal bővült a kínálat  / New optional curse is available for our students

Talajmechanika az energetikai és környezetmérnöki tudományban / Unsaturated Soil Mechanics in Energy and Environmental Engineering