XLVII. Tudományos Diákköri Konferencia jelentkezés

2018. március 13.

Áprilisban a XLVII. Tudományos Diákköri Konferenciát (TDK) tartjuk 2018. április 18, szerdán

A konferenciára előzetesen nevezni kell:

  1. A dolgozathoz tartozó szerzők jelentkezési adatait és a tartalmi kivonatot rögzíteni kell a kari elektronikus TDK rendszerben (tdk.rkk.uni-obuda.hu)
  2. Véglegesítés után a rendszer által generált jelentkezési lapo(ka)t és kivonatot kinyomtatva alá kell íratni a konzulenssel.
  3. Ezen anyagokat 2018. március 22. (csütörtök) délig (1200 óra) le kell adni a Kari TDK szervezőknek (Dr. Borbély Ákos és Tamásné Dr. NyE Cecília) a D451 Titkárságon.

dolgozat formai előírásait a XXXIV. OTDK központi felhívása (Műszaki Szekciója) tartalmazza: www.otdt.hu

dolgozatot csak elektronikusan kell leadni:

  1. feltöltés az egyetem plágium ellenőrző rendszerébe
  2. rögzítés a kari TDK rendszerben: tdk.rkk.uni-obuda.hu
  3. határidő április 12. (csütörtök) dél (1200 óra)

Ünnepélyes eredményhirdetés

2018. április 25, kedd 17:00 óra a Józsefvárosban.

Sikeres TDK munkát és eredményes konferenciát kívánunk!

Dr. Vámossy Zoltán                                             Dr. Borbély Ákos
ÓE ETDT elnök                                                   Tamásné Dr. NyE Cecília
                                                                             RKK TDK felelősök