Bodáné Dr. Kendrovics Rita

Bodáné Dr. Kendrovics Rita
Beosztás: 
oktatási dékánhelyettes, intézetigazgató, egyetemi docens
Szoba / telefonszám: 
(256) +361 666-5947
E-mail cím: 
bodane.rita@rkk.uni-obuda.hu
Oktatott tárgyak: 
Környezeti elemek védelme I. (vízminőség védelem), Environmental elements protection 1. (Water), Környezeti műveletek és technológiák I. (Szennyvíz, ivóvíz tisztítás), Műszaki ábrázolás, Műszaki rajz és dokumentáció, Technical drawing and documentation
Konzultációs időpont: 
Szerda 12:35-14:15 D251
Önéletrajz: