Bemutatkozás


A Környezetmérnöki Intézet elődje a Gépészeti Tanszék 1976-ban jött létre azzal a céllal, hogy a szakmai, technológiai oktatáshoz szükséges gépészeti alapképzést ellássa, az ekkor még Könnyűipari Műszaki Főiskola könnyűipari üzemmérnök képzésében. A tanszék által oktatott alapozó jellegű tantárgyakhoz szervesen kapcsolódtak a szakmai tanszékek tananyagai. A tanszék első vezetői dr. Bódi József főiskolai tanár és Bertalan Gábor főiskolai docensek voltak. A Gépészeti Tanszék jó ipari kapcsolatokkal rendelkezett, sikerült hatékony együttműködést kialakítani számos hazai és külföldi felsőoktatási és kutatási intézménnyel.

A Budapesti Műszaki Főiskola (BMF) létrejöttét (2000) megelőző „Budapesti Polytechnikum” szervezetében a tanszék önálló képzési feladatot is ellátott: több évig vezette a biztonságtechnikai mérnök szak képzését. A Gépészeti és Biztonságtechnikai Tanszék vezetője 1994-től 2000-ig Dr. Patkó István főiskolai tanár volt.

A BMF megalakulását követően a tanszék „Általános Mérnöki és Környezetvédelmi Intézet” megnevezéssel folytatta tovább munkáját, immár a környezetvédelmi tudományok képzésével, továbbra is Dr. Patkó István vezetésével. Az 1995-ben megindult könnyűipari minőségirányítási szakirányt oktató csoport is az intézethez kapcsolódott, dr. Koczor Zoltán vezetésével, aki az intézet egyik igazgatóhelyettese volt ebben az időszakban. 2004 nyarán a minőségirányítási szakcsoport átkerült a Bőr-, Textil- és Ruhatechnológiai Intézetbe, és ezzel egyidőben, sikeres akkreditációt követően közel 90 hallgatóval megindult a képzés az önálló környezetmérnöki szakon, melyhez kapcsolódóan az intézet neve Környezetmérnöki Intézetté változott. A felsőoktatás szervezeti átalakulása intézményünket is érintette, így 2006-ban megalakult környezetmérnök alapképzésünk (BsC), melynek szakfelelőse a Környezetmérnöki Intézet volt és napjainkban is végzi ezt a feladatát.  Dr. Patkó István intézetigazgatót feladatainak ellátásában Korondi Endre intézetigazgató-helyettes segítette nyugdíjba vonulásáig.

Az intézet azóta általános mérnöki és a környezetvédelmi szakcsoportokból áll, bár oktatóink legtöbbje mindkét területen oktat. Alapozó tárgyakat oktatunk minden környezetmérnök, könnyűipari-, valamint ipari termék- és formatervező mérnök, továbbá mérnökasszisztens hallgatóknak, közreműködünk a műszaki menedzserképzésben is. Szakmai és speciális környezetvédelmi ismereteket oktatunk a környezetmérnök hallgatóinknak. A környezetmérnök szakon belül 2017-ig elsősorban könnyűipari szakirányon, graduális, valamint kooperatív képzésben egyaránt képeztünk hallgatókat, 2017-től a választható szakirányok (specializációk) bővültek a környezetvédelem a közigazgatásban és a zöldenergia specializációkkal. 2019-ben a könnyűipari specializációt felváltotta a környezetirányítási rendszerek specializáció, ezzel is jelezve, hogy képzésünkben rugalmasan igyekszünk alkalmazkodni a piaci és a hallgatói igényekhez. Munkánkat önálló elektrotechnikai, automatizálási, környezetvédelmi, mikrobiológiai és CAD labor segíti, valamint jól felszerelt kémiai labor.

2012. január 1-től akkreditálták angol nyelvű környezetmérnök képzésünket és 2014 szeptemberében elindult környezetmérnök képzésünk angol nyelven is.

2010-tól intézetünk posztgraduális, speciális szakmai képzést indított Települési szennyvízgazdálkodás szakmérnök képzés megnevezéssel.

A Környezetmérnöki Intézetet 2014. június 30-ig vezette Dr. Patkó István egyetemi magántanár (egyben a dékáni tisztséget is betöltötte). Feladatainak ellátásában három intézetigazgató helyettes segítette: Bodáné Dr. Kendrovics Rita, egyetemi docens, tudományos intézetigazgató helyettes, Dr. Szabó Lóránt adjunktus az oktatási intézetigazgató helyettes, Dr. Zoller Vilmos intézetigazgató helyettes, mint a matematika szakcsoport vezetője.

2014. július 1-től 2019. június 30-ig Dr. Mészárosné Dr. habil. Bálint Ágnes, egyetemi docens volt az intézet vezetője, munkájában segítette Bodáné Dr. Kendrovics Rita, egyetemi docens, tudományos intézetigazgató helyettes (2017-ig, majd Dr. Szabó Lóránt vette át a feladatokat) és Soósné Berecz Márta mestertanár, oktatási intézetigazgató helyettes (korábban 2015. augusztus 31-ig Dr. Szabó Lóránt adjunktus volt az oktatási intézetigazgató helyettes) segítségével.

2019 július 1-től az intézet megbízott igazgatója, majd 2020 július 1-től az intézet igazgatója Bodáné Dr. Kendrovics Rita, helyettesei Soósné Berecz Márta az oktatási ügyekben, Dr. Demény Krisztina a tudományos területen segíti az intézet közös munkáját. 2021 szeptember 1-től Dr. Demény Krisztina látja el a tudományos és az oktatási helyettesi feladatokat, majd 2022 szeptember 1-től a tudományos feladatok ellátását Dr. Ágoston Csaba veszi át.