Szakmai gyakorlat

A szakmai gyakorlat célja a szakképzettségnek megfelelő munkahelyen, munkakörben az elméleti és gyakorlati ismeretek összekapcsolása, a szakma gyakorlásához szükséges munkavállalói kompetenciák munkafolyamatokban történő fejlesztése, az anyag-eszköz-technológia ismeretek és gyakorlati jártasságok, valamint a munkafolyamatokban a személyi kapcsolatok és együttműködés, feladatmegoldásokban az értékelő és önértékelő magatartás, az innovációs készség fejlesztése.

A szakmai gyakorlat teljesítése feltétele a záróvizsgára bocsátásnak.

MSc képzésen 4 hét, BSc képzésen 6 hét időtartam, mely legalább 40 kredit megszerzését követően bármikor a szorgalmi időszakon kívül teljesíthető.

A műszaki mérnökasszisztens képzésen a szakmai gyakorlat a képzés utolsó, 4. félévében teljesítendő, tartama nappali tagozaton 14 hét, levelező tagozaton 6 hét.

A szakmai gyakorlat teljesítésének rendjét a Tanulmányi Ügyrend (Tanulmányi Ügyrend Hetedik könyv a Szakmai gyakorlatra vonatkozó rendelkezések) írja elő.

A szakmai gyakorlat szervezésének rendje:

  1. A hallgató a szakirányának és az adott szaknak megfelelő szakmai gyakorlati helyet (céget, intézményt) keres, vagy kéri az intézet segítségét.
  2. A hallgató a szakmai gyakorlatot biztosító gazdasági társaságtól, vállalattól, intézménytől befogadó nyilatkozatot hoz.
  3. Az intézet dönt arról, hogy a megjelölt cég elfogadható-e a szakmai gyakorlati helyként.
  4. Az intézet és szakmai gyakorlóhely megköti az együttműködési megállapodást és a hallgatói munkaszerződést köt ez alapján a céggel.
  5. A hallgató teljesíti a gyakorlatot, majd ezt követően a cég megküldi az igazolást, illetve a hallgató munkájáról az értékelést (kompetencia értékelés) a karnak.
  6. A hallgató leadja az intézetnek az írásos szakmai beszámolót, vagy munkanaplót.
  7. Az intézet rögzíti a tanulmányi rendszerben, hogy a hallgató a gyakorlatot teljesítette.

Részletes információk és letölthető dokumentumok:

Szakmai gyakorlat BSc

Szakmai gyakorlat Műszaki mérnökasszisztens