Felhívás NTK Start Programra – Design Terminal

A Design Terminal és a Nemzeti Tehetség Központ szervezésében második alkalommal indul el a Start Program

A program lehetőséget nyújt azoknak a 18-35 év közötti fiataloknak, akik ötletüket, terméküket vagy szolgáltatásukat szeretnék tovább fejleszteni személyre szabott mentorálás, és akár nyolcmillió forint segítségével. Az érdeklődők december 20-ig jelentkezhetnek a programra, egyénileg és csapatban is a következő kihívásokra: 

·        Egészségügyi és szociális kérdéskör 
·        Ötletek zöld küldetéssel 
·        Megoldások a közösségért 

A felhívás részleteiről bővebben a mellékelt PDF-ben olvashatnak.

Az Integrált Tudományok Szakkolégiuma bemutatja: Szakmai délután és vitaest

Az Integrált Tudományok Szakkolégiuma bemutatja:
Szakmai délután és vitaest

Két szakmai előadás:

Dr. Takács Áron
Hol épül bele a termékbe a „jóság”?

Dr. Borbély Ákos
Világító diódák alkalmazása a beltéri növénytermesztésben

És azt követő Vitaest

Amire számíts:

 • Az elhangzottak megvitatása
 • Egyéb izgalmas témák
 • Szakmai beszélgetések
 • Kapcsolatépítés
 • Sütemény és persze jó hangualat

Tarts a szakkollégiummal! 2022. December 6. 16:00 ÓE, Doberdó úti épület, gyülekező az Aulában.

Várunk mindenkit sok szeretettel!

13th ICEEE Online Conference – Final program

The Conference will be held through Microsoft Teams. Here you can find the Teams join links separeted:

17th of November, 2022:

Opening ceremony and plenary session, starts at 9:00am

Technical Session: Microbiology, soil biology, soil quality and plant session, starts at 10:30am

Technical Session: Water and water treatment session, starts at 14:30pm

Technical Session: Environmental investigations and monitoring session, starts at 10:30am

Technical Session: Air quality, energy and renewable energy session, starts at 13:30pm

18th of November, 2022:

Continuing the remaining part of the Conference and closing ceremony, starts at 9:00am

There is a short guide with useful information about how to use the Microsoft Teams during the Conference, which can be downloader from here.

The time of the Conference is related to the Hungarian time. Please check the time with your time at home

The full program for the 13th ICEEE Online conference can be downloaded from here.

Vegyen részt Ön is ma a Projektkonferencia 2022 online panelbeszélgetésben

z Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSE A FENNTARTHATÓSÁGÉRT AZ OKTATÁS KÜLÖNBÖZŐ SZINTJEIN FENNTARTHATÓSÁG – GYAKORLATORIENTÁLT KÉPZÉS JÖVŐJE címmel ONLINE PANEL-BESZÉLGETÉST szervez

A mai napon 2022. november 11-én 13:30 órai kezdettel, melyre Önt is várjuk.

Az online esemény helyszíne az Óbudai Egyetem Microsoft Teams rendszere, a regisztrációkor megadott e-mail címmel lehet majd bekapcsolódni, részletekről e-mailben küldünk tájékoztatást.

A konferencia online csatlakozási linkje:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aIA_LBAFJekwiYnXFYT3Mld9uahKQJfMteeTs0WIR6Yw1%40thread.tacv2/1667825949396?context=%7b%22Tid%22%3a%221d6a56fa-705a-4bbc-8004-67a21d5e9b97%22%2c%22Oid%22%3a%22f4ad040e-f193-4400-b776-a32473cf7510%22%7d

A csatlakozásról és a Teams használatáról bővebben a mellékelt segédletben olvashatnak.

Az online rendezvényt 2023. május 23-án személyes jelenlétben tervezzük tovább folytatni, amikor jelen panel-beszélgetésen elhangzott vendég előadói előadásokat a témakörönként szekciókba szervezett kutatási eredmények bemutatásával lehet majd kiegészíteni.

Az online panel-beszélgetés fő célja, hogy felhívja a figyelmet a kompetenciák fejlesztésének jelentőségére. Napjainkban a szakmai tudás mellett legalább ugyanakkora hangsúlyt kapnak a készségek és képességek, melyek az élet minden területén nagy jelentőséggel bírnak. A konferencián elhangzó előadásokon és azokhoz kapcsolódó beszélgetéseken keresztül kívánjuk megosztani a jó gyakorlatok tapasztalatait.  Ezzel segítve a gyakorlatközpontú oktatást, a projektpedagógia   elterjedését az oktatás minden szintjén, mely a fenntartható fejlődés szemléletének a mindennapi gyakorlatba történő átültetéséhez szükséges azáltal, hogy komplex ismereteket közvetít, képességeket, attitűdöket fejleszt.

A környezetpedagógia eszköztára biztosítja a tehetséggondozást és a munkaerőpiac által elvárt kompetenciák fejlesztését.

A korábbi évekhez hasonlóan Projektkonferencia 2022. Hazai és Külföldi Modellek a Projektoktatásban ISBN 978-963-449-295-5 és Projektkonferencia 2022. Hazai és Külföldi Modellek a Projektoktatásban. Absztrakt kötet ISBN 978-963-449-296-2 kóddal ellátott elektronikus kiadványokat szerkesztünk, melyben a Tudományos Bizottság által lektorált szakmai anyagokat megjelentetjük.

Az online rendezvényen résztvevő pedagógusoknak (óvodapedagógusok, tanítók, tanárok) a 277/1997. (XII.22.) Korm. rendelet értelmében tanúsítványt  adunk, amely 9 órával beleszámít a továbbképzések teljesítésébe.

A konferencia fő támogatója:

Dr. habil Koltai László dékán, Óbudai Egyetem RKK

Tudományos Bizottság elnöke

Prof. Dr.habil Németh Mária CSc egyetemi magántanár, Selye János Egyetem, a MTA Veszprémi Akadémiai Bizottság Neveléstudományi Szakbizottsága

Tudományos Bizottság Tagjai

 • Dr. Csilla Gizinska, Varsói Tudományegyetem Magyar Tanszék mb. vezetője
 • Prof. Dr. Dúll Andrea, ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar dékánhelyettese, Ember-Környezet Tranzakció Intézet igazgatója
 • Muhi Béla, Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületének alelnöke
 • Dr. Nagy Melinda, Selye János Egyetem Tanárképző Kar dékánhelyettese
 • Dr. Námesztovszki Zsolt, Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar dékánhelyettese
 • Dr. Székedi Levente, Partiumi Keresztény Egyetem, Humántudományi Tanszék tanszékvezetője
 • Dr. Pálvölgyi Lajos PMP, PROJECON Project Tanácsadó Kft.ügyvezető igazgatója
 • Dr. Hartl Éva, Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógia Kar, Neveléstudományi és Pszichológiai Intézet intézetigazgatója
 • Dr. Németh László, Eötvös Loránd Tudományegyetem Savária Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ
 • Dr. habil Varga Attila, Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Ember-Környezet Tranzakció Intézet

Óbudai Egyetem részéről:

 • Dr. habil Koltai László, Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar dékánja
 • Prof. Dr. Rajnai Zoltán, Bánki Donát Gépipari és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar dékánja
 • Dr. habil Csiszárik-Kocsir Ágnes, Keleti Károly Gazdasági Kar, kutatási dékánhelyettes
 • Dr. Csanák Edit, Rejtő Sádor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar tudományos dékánhelyettese
 • Bodáné Dr. Kendrovics Rita, Rejtő Sádor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar oktatási dékánhelyettese

A tudományos kiadvány főszerkesztője és a Szervező Bizottság elnöke

Bodáné Dr. Kendrovics Rita ÓE-RKK, oktatási dékánhelyettes, intézetigazgató

A rendezvény tudományos kiadványában az alábbi témakörök kapcsán várjuk a megjelentetni kívánt publikációkat:

Környezetpedagógia a fenntarthatóság pedagógiája:

 • projektpedagógia eszköztára, alkalmazása az oktatás minden szintjén,
 • fenntartható oktatás,
 • oktatás a fenntarthatóságért,
 • körkörös gazdálkodás és kompetenciái.

Erdőpedagógia

 • erdészeti ökológia,
 • klímatudatosság.

Online oktatás

 • feladatorientált oktatási gyakorlat.

Oktatás a társadalmi, gazdasági innovációért:

 • mérnökkultúra hagyományai,
 • képesítési követelmények a felsőoktatásban,
 • hagyomány és korszerűség az oktatásban,
 • iskolastruktúra és megújulás,
 • oktatásirányítás,
 • felzárkóztatás és tehetséggondozás,
 • kisebbségpolitika,
 • európai örökségünk.

Szakképzéshez/szakemberképzéshez kapcsolódó projektek a felsőoktatásban, műhelymunkák:

 • műszaki,
 • természettudományi,
 • gazdasági,
 • környezeti,
 • környezet-egészségügyi,
 • művészeti, 
 • kulturális,
 • pedagógiai.

PBL – Problémaalapú oktatás, RBL – Kutatásalapú oktatás

Projektmenedzsment az oktatásban -projektkompetenciák

A rendezvény tervezett programja

13:30-13:45 PANEL-BESZÉLGETÉS  MEGNYITÁSA

Dr. habil Koltai László, Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar dékánja

1. rész

Fenntarthatóság  aktuális  feladatai

13.45-14.15

Prof. Dr. Szarka László, akadémikus, geofizikus, tudományos kutató, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja

A fenntarthatóság természeti előfeltételeiről

14.15-14.45

Prof. Dr. Dúll Andrea, egyetemi tanár, ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Ember-Környezet Tranzakció Intézet, Magyar Tudományos Akadémia Fenntarthatósági Bizottság tagja

Transzdiszciplináris együttműködés a fenntarthatóság érdekében – ember-környezet tranzakciótudományi felvetések

14.45-15.15 BESZÉLGETÉS AZ ELŐADÓKKAL

Felkért hozzászóló: Dr. Nagy Melinda, Selye János Egyetem Tanárképző Kar dékánhelyettese

Felkért hozzászóló: Dr. Pálvölgyi Lajos, PMP, PROJECON Project Tanácsadó Kft. ügyvezető igazgatója

15.15-15.25 SZÜNET

2. rész

Környezetpedagógia  a fenntarthatóságért – a projektoktatás gyakorlata

15.25-15.55

Dr. habil Kováts-Németh Mária CSc,  egyetemi magántanár, Környezetpedagógia doktori program kidolgozója és vezetője 2005-2018, MTA Veszprémi Akadémiai Bizottság Magyarságkutató és Neveléstörténeti Bizottság elnöke,Százak Tanácsa tagja

A projekt valódi arca

Bodáné Dr. Kendrovics Rita, egyetemi docens, intézetigazgató, Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar,  Környezetmérnöki és Természettudományi Intézet

A produktumok jelentősége a projektben

15.55-16.15

Dr. Horváth Katalin MSc, kutatótanár, Biológia szakvezető, ELTE Bolyai János Gyakorló Gimnázium

Terepgyakorlati praktikum az Őrség Nemzeti Park értékeinek vizsgálatához- Tananyagfejlesztési innováció bemutatása

16.15-16.20

Agnieszka Barátka, programszervező,  Wacław Felczak Lengyel-Magyar Együttműködési Intézet

A „Helyidentitás és viselkedéskultúra” modul adaptálása a magyar, mint idegen nyelv tanításában Varsóban

16:20-16:25

Dr. Földes-Leskó Gabriella, egyetemi adjunktus, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Természettudományi Kar, Környezettudományi és Tájökológiai Tanszék

Erdészeti erdei iskola programjának összeállítása hallgatók által

16.25-16.55 BESZÉLGETÉS AZ ELŐADÓKKAL

Felkért hozzászóló: Dr. Németh László, egyetemi adjunktus, Eötvös Loránd Tudományegyetem Savária Egyetemi Központ, Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ

16.55-17.00 Panel-beszélgetés zárása
 

A rendezvény támogatói

Óbudai Egyetem
ÓE RKK Integrált Tudományok Szakkollégiuma
PROJECON Projekt Tanácsadó Kft.
MTA VEAB
Százak Tanácsa (SZT)
Kisgyermek c. szakmai folyóirat

Specializáció választás 2022 – online értekezlet

Kedves Hallgató!

A specializáció választással kapcsolatban hallgatói kezdeményezésre tájékoztatást tartunk 2022. november 14. hétfő 18:00 órai kezdettel a Teams Specializáció választás 2022 KÖM csoportban.

A beszélgetéshez az alábbi linkre kattintva tud csatlakozni:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aYhlClwVKF3mk2NuVUYTJU7vZTISyl9pvfVZ_F96iJMk1%40thread.tacv2/1667833672718?context=%7b%22Tid%22%3a%221d6a56fa-705a-4bbc-8004-67a21d5e9b97%22%2c%22Oid%22%3a%2250ca1dbf-1ff3-45e4-9385-de5fc273895d%22%7d

Számítunk a részvételükre.