Települési szennyvízgazdálkodási szakmérnök

Az Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar
„Települési szennyvízgazdálkodási szakmérnök” szakirányú továbbképzési szakot 
indít 2024. februári kezdéssel.

A képzés időtartama: 3 félév, levelező tagozaton, az oktatás blended – kontakt és online (az Egyetem Teams rendszerében és online tananyagok formájában) – formában a félév során max. 4 alkalommal, pénteki és szombati napokon.
A képzés részvételi díja: 300.000.-Ft/félév.
A képzésre jelentkezhetnek főiskolai vagy egyetemi, illetve BSc vagy MSc szintű mérnöki végzettséggel.

A képzési célja:
A szakirányú továbbképzés célja a szennyvíz-, és vízgazdálkodás szakterületre olyan szakemberek képzése, ill. továbbképzése, akik a korábban megszerzett felsőfokú szakképzettségük és szakismereteik birtokában képesek a szennyvíz-, és vízgazdálkodás szakterületén építési, üzemeltetési, szakértői, beruházási, közigazgatási és vállalkozói munkakörökben a legújabb szakmai- tudományos és fejlesztési eredmények követésére és alkalmazására, specialisták a szennyvíz-, és vízgazdálkodás területén.

A szakirányú diploma feljogosít:

  • Fejlesztési feladatok önálló megoldására,
  • Decentralizált, kis szennyvíztisztítók üzemeltetésére,
  • Szakreferensi feladatok ellátására önkormányzatoknál, szakhatóságoknál. stb.
  • Projekt menedzseri feladatok ellátására.

A szakirányú diploma igazolja a FIDIC jellegű ismeretek elsajátítását.

Az oklevél megszerzését a Magyar Mérnöki Kamara a103/2006 (IV. 28.) Korm. rendelet alapján továbbképzési ponttal ismeri el.

A szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: Települési szennyvízgazdálkodási szakmérnök.

Jelentkezési határidő: 2024. január 10.
Képzés kezdete: 2024. február 10.

Jelentkezni lehet írásban a következő címen:
Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar, Környezetmérnöki Intézet, 1034. Budapest, Doberdó u. 6.vagy faxon: 06-1-666-5909

Jelentkezési lap

Képzés mintaterve

További információ az alábbi címeken kérhető:
kaszas.julia@uni-obuda.hu
bodane.rita@rkk.uni-obuda.hu