Köszöntő

Bodáné Dr. Kendrovics Rita
Intézetigazgató

Tisztelt Látogató!

Örömmel üdvözöljük Önt az Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Környezetmérnöki és Természettudományi Intézetének honlapján.

Karunkon 2006-ban indult a környezetmérnök BSc képzés, melynek fő célja, hogy olyan felkészült szakembereket biztosítsunk a cégeknek, vállalatoknak, államigazgatási szerveknek, akik képesek arra, hogy az oktatásban a különböző területeken megszerzett tudásukat integrálni tudják, ezáltal komplex problémák megoldására képesek. Döntéseik középpontjába az ökológiai egyensúly fenntartását állítják, legfőbb kompetenciájuk a környezettudatos, felelős magatartás. Mindezek kialakítását, fejlesztését a terepi munka, kutatás, kísérlet, mérési gyakorlatok során igyekszünk megvalósítani, így a képzésünkben hangsúlyosan jelenik meg a projektmunka, akár féléves tantárgyi keretek között, akár a vizsgaidőszakban egy hetes projekthét formájában, pl. az Aggteleki Nemzeti Parkban, vagy a Bánki-tónál.

2023-ban indul a környezetmérnök MSc képzésünk (Környezet-, Egészség- és Munkavédelem specializáció), mely szakra a környezetmérnök BSc diplomát szerzettek akár kreditbefogadással folytathatják tanulmányaikat, ezzel rövidítve a képzés időtartamát, illetve számos más BSc szakos diplomával rendelkező hallgatót is várunk.

A diploma megszerzését követően szakmérnöki továbbtanulásra (Települési szennyvízgazdálkodási szakmérnök) is lehetőséget biztosítunk.

Azoknak, akik szeretnének környezetvédelem, vízgazdálkodással kapcsolatos speciális tudást szerezni, de kevesebb időt szánnak a tanulásra a műszaki mérnökasszisztens képzésünket ajánljuk.

Intézetünkben az oktatói tevékenységet egy emeritus professzor, három egyetemi docens, három egyetemi adjunktus és egy tanársegéd, valamint két mestertanár látja el, a szervezési munkánkat egy intézeti mérnök és egy ügyvivő szakértő segíti.   Felvett első éves hallgatóink egyetemi életben való eligazodását, beilleszkedését mentorok segítik. Szakmai munkánkat számos partner cég segíti a szakmai gyakorlatok helyének, vagy szakdolgozatok, tudományos diákköri munkák témájának biztosításával, illetve konkrét probléma megoldására indított projektmunkákkal.

Munkatársaink fő törekvése, hogy megteremtsük a gyakorlati képzés feltételeit, biztosítsuk a legkorszerűbb tudást, minél szélesebb kapcsolatrendszert építsünk hallgatóink érdekében és a különböző programokkal, konferenciákkal felejthetetlenné tegyük tanulmányi idejüket.

Elkötelezettek vagyunk, hogy tapasztalatunk és szakértelmünk segítségével megfeleljünk hallgatóink és partnereink elvárásainak, és hozzájáruljunk a hazai környezeti ipar sikerességéhez.

Tekintse át honlapunkat, hogy minél jobban megismerhesse képzéseinket, az általunk nyújtott lehetőségeket, bízva abban, hogy hamarosan megkeres minket kérdéseivel.

Üdvözlettel:
Bodáné Dr. Kendrovics Rita
intézetigazgató