Környezetmérnöki MSc

KÖRNYEZETMÉRNÖKI MSc képzés bemutatása

A környezetmérnök MSc képzés nappali és levelező tagozaton 4 féléves, 4 hetes szakmai gyakorlat teljesítése feltétele a diploma megszerzésének.

A Képzési Program az alábbi linkre kattintva érhető el: https://rkk.uni-obuda.hu/hu/kepzesi-programok

A képzés célja:

A Környezetmérnöki MSc képzést 2023 szeptemberétől indítjuk azoknak a hallgatóknak, akik szeretnék ismereteiket az alapszak elvégzése után tovább bővíteni, megszerzett magas szintű tudásukkal és gyakorlati tapasztalataikkal hatékonyan tudják befolyásolni azokat a műszaki, technológiai, társadalmi és gazdasági folyamatokat melyek elősegítik a fenntarthatóságot, a biztonságos és egészséges környezetet. A 4 félévre tervezett képzés, amennyiben a hallgató előzetes BSc tanulmányai során a mintatantervben jelölt tantárgyakat teljesítette a BSc képzésben szabadon választható tárgyként, a képzés időtartama kreditbefogadással akár 3 félévre is lecsökkenthető, így segítve rövidebb idő alatt a hallgatónak elérni az MSc diploma megszerzését.  Ezzel elsősorban karunk alapképzésein végzett hallgatóknak kívánunk rövidebb idő alatt mesterdiplomához való jutást biztosítani, de egyéb egyetemek képzésein végzett hallgatóknak is esélyt nyújthat a rövidebb időtartamú képzésre, amennyiben tartalmában hasonló (legalább 75% egyezőség) tantárgy elvégzését tudják igazolni, illetve az általunk meghirdetett szabadon választható tárgyat BSc képzésük alatt felveszik, és a követelményeket teljesítik.

További információk a Kar honlapján találhatók az alábbi linken az MSc képzések alatt: https://rkk.uni-obuda.hu/magyar-nyelvu-kepzesek/

A képzésen belül választható specializáció:

KÖRNYEZET-, EGÉSZSÉG- ÉS MUNKAVÉDELEM (EHS)

A specializáció célja

A specializáció célja, hogy környezet-, egészség- és munkavédelem, illetve biztonság terén magas szintű, korszerű elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtson, melyek a vállalati vagy intézményi EHS rendszer létrehozását, működtetését, felügyeletét, azok során felmerülő problémák megoldását célozzák. Az EHS az Environmental, Health és Safety angol szavak kezdőbetűiből áll össze.  A képzés során elsajátított ismeretekkel rendelkező mérnökök a vállalati vagy intézményi EHS feladatok megoldása és célok elérése folyamán – szem előtt tartva a fenntartható fejlődés elveit – magas szinten, nagy hatásfokkal és innovatívan képesek összehangolni a társadalom biztonság iránti elvárásait a vállalat, intézmény műszaki-gazdasági érdekeivel.

Környezetmérnöki mesterképzési szak Mintatanterve az alábbi link alatt érhető el: https://rkk.uni-obuda.hu/tantervek/