Műszaki mérnökasszisztens (FOKSZ)

A négy féléves képzés célja olyan műszaki szakemberek képzése, akik specializációjuknak megfelelő széles körű természettudományos, társadalomtudományi, műszaki, informatikai és gazdaságtani ismeretekkel rendelkeznek, valamint – elsősorban munkaadói igényekre alapozott – gyakorlati szaktudásuk birtokában támogatni tudják a vállalatoknál és intézményeknél dolgozó mérnökök, döntéshozók munkáját. A végzett szakemberek önálló és csoportban való munkavégzésük során képesek mérnöki felkészültséget és különleges engedélyt nem igénylő gyártási, szerelési, kivitelezési, építési, fenntartási, vállalkozási, karbantartási, üzemeltetési folyamatirányítási, analitikai, környezetvédelmi, és fejlesztési részfeladatokat végezni, illetve alkalmasak a munkafolyamatok középszintű irányítására, szervezésére és műszaki ügyintézői feladatok ellátására. A szakmai gyakorlat a képzés negyedik félévében a felsőoktatási intézményben, illetve annak gyakorlati képzést biztosító szervezeti egységében, valamint a felsőoktatási intézmény által alapított gazdálkodó szervezetnél, továbbá egyesületnél, alapítványnál, költségvetési szervnél, önkormányzatnál és egyéb gazdálkodó szervezetnél végzett gyakorlat.

Részletes információk az alábbi linken: https://rkk.uni-obuda.hu/szakok/muszaki-mernokasszisztens-szak/

Választható specializációk:

  • gépészet,
  • könnyűipar,
  • nyomdaipar,
  • környezetvédelem- vízgazdálkodás.

A környezetvédelem-vízgazdálkodás specializáció célja olyan szakemberek képzése, akik mérnökasszisztensként a megszerzett műszaki és szakma-specifikus ismereteik birtokában aktívan járulhatnak hozzá a természeti és épített környezet minőségének megóvásához és javításához, az egészséges, élhető környezet megteremtéséhez, továbbá a környezetkímélő technológiák üzemeltetéséhez.

A specializáción az alábbi szakmai ismeretek sajátíthatók el: Természet és tájvédelem, Környezeti kémia, Környezeti elemek védelme, Vízgazdálkodás.

Kiknek ajánljuk?

Ha úgy érzed, hogy az alapképzésre történő bekerüléshez kevés a pontod, ha nem sikerült jól az érettségid, vagy még nem szereztél emelt szintű érettségit, vagy rövidebb idő alatt szeretnél szakmai munkához végzettséget szerezni, akkor jelentkezz a FOKSZ-ra!

További tanulmányok esetén a BSc képzésben beszámítható krediteket az alábbi linken található táblázatok mutatják: https://rkk.uni-obuda.hu/muszaki-mernokasszisztens-kepzesbol-bsc-alapkepzesbe-beszamithato-ismeretek-tantargyak-es-kreditek/