Környezetmérnöki és Természettudományi Szak

KÖRNYEZETMÉRNÖK képzés bemutatása

A környezetmérnök BsC képzés nappali és levelező tagozaton 7 féléves, 6 hetes szakmai gyakorlat teljesítése feltétele a diploma megszerzésének.

Környezetmérnök szakot bemutató videó (7perc 10 másodperctől)

A szak 2019-től érvényes KÉPZÉSI PROGRAMja letölthető: Képzési Program

Korábbi képzési programok az alábbi címen érhetők el: https://rkk.uni-obuda.hu/hu/kepzesi-programok

1999-ben a még Általános Mérnöki és Környezetvédelmi Intézet indította a könnyűipari mérnök képzésben a könnyűipari környezetvédelmi szakirányt, majd 2004-ben már önálló szakként a környezetmérnöki képzést. Az itt végzett szakemberek rendelkeznek a környezetterhelés megelőzésére, csökkentésére szolgáló korszerű műszaki, technológiai ismeretekkel. Szakmai ismereteik birtokában alkalmasak a meglévő környezeti ártalmak és károk csökkentésére, illetve megszüntetésére. Képesek környezeti hatástanulmányok készítésére, amellyel valamely tervről, projektről a tevékenységet megelőzően a környezeti szempontok figyelembevételével átfogó értékelést adhatnak. Rendelkeznek a környezeti auditálás elvégzéséhez szükséges alapvető ismeretekkel. Környezetvédelmi mérnökeink a megszerzett tudást jól hasznosíthatják a termelő szférában, a gazdálkodó szervezeteknél, önkormányzatoknál, felügyelőségeknél.

Képzésünk gyakorlatorientált, valós életből vett projektekben szerezhetnek hallgatóink tapasztalatokat, alkalmazhatják az elméleti oktatás során szerzett tudásukat. Rendszeresen vehetnek részt terepi munkában, melyhez jól felszerelt laborok nyújtanak háttér segítséget.

A tanulmányokat elektronikus tananyagok segítik, melyeket a hallgatók a Moodle rendszeren keresztül érhetnek el.

A képzés jellegzetes szaktárgyai:

Természet és tájvédelem, környezeti elemek védelme, környezetvédelmi műveletek és technológiák, térinformatika, környezet-gazdaságtan stb. A választható specializációkon (szakirányokon) az iparágak alapismereteit és jellemző környezetvédelmi problémáit sajátítják el a hallgatók.

A képzésen belül az alábbi specializációk közül választhatnak a hallgatók (a specializációk indításának feltétele minimum 12 fő jelentkező):

KÖNNYŰIPARI SZAKIRÁNY: feldolgozás-technológia (textilipari, ruhaipari, bőripari, papíripari, nyomdaipari); speciális környezetvédelem. A szakirány kivezetésre került 2019-ben.

KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK SPECIALIZÁCIÓ (választható 2019-től): Ipari alapanyagok és hulladékok, Környezeti minőségbiztosítási rendszer, Integrált irányítási rendszerek, Menedzsment rendszerek építése és fejlesztése

KÖRNYEZETVÉDELEM A KÖZIGAZGATÁSBAN SPECIALIZÁCIÓ: Település üzemeltetés környezeti aspektusai, Környezetvédelmi közigazgatási alapismeretekTelepülésfejlesztésKörnyezeti minőségbiztosítási rendszerPályázatok elmélete és gyakorlata

ZÖLDENERGIA SPECIALIZÁCIÓ: Megújuló energiák forrásaiBiomassza előállítás és hasznosítás, Alternatív energiahasználat a gyakorlatban.

Környezetmérnöki alapképzési szak (BsC – E3 jelű, érvényes 2019. szeptembertől), valamint korábbi tanévek MINTATANTERVEI letölthetők: https://rkk.uni-obuda.hu/hu/tantervek