Megjelent a Körös Campus Alapítvány pályázati kiírása

Az alapítvány anyagilag és szakmailag támogatja a műszaki szakon hallgatókat úgy, hogy pályázatot ír ki.

Pályázati Kiírás És Feltételek

Az ösztöndíjra olyan magyar természetes személy pályázhat, aki:

  • épületgépészeti, energetikai, építőmérnöki, vizes, épületautomatikai vagy környezetmérnöki szakirányon aktív nappali vagy levelező tagozatos hallgató, és erről hivatalos okmányt ad (hallgatói jogviszonyigazolás, index másolat)
  • a fenti szakirányoktól a kuratórium egyedi elbírálása alapján eltérhet
  • az említett szakirányok egyikén minimum 2 lezárt szemeszterrel rendelkezik
  • bírja a főiskola/egyetem ajánlását (3. számú melléklet tartalmazza)
  • a pályázati jelentkezés és mellékleteinek hiánytalan kitöltése
  • a pályamunka határidőre történő leadása

Az ösztöndíjbizottság a felsoroltokon kívül, egyedi elbírálás szerint, más szakterületről érkező hallgatókat is támogathat.

FRISSÍTÉS!

Meghirdetjük a 2022-es tavaszi félévre vonatkozó pályázati kiírásunk. A pályázók első körben 2022. március 31. napjáig nyújthatják be előpályamunkájukat, amelynek részletes leírása alul, a pályázati kiírásban található.

Pályázati kiírás

Jelentkezési lap

Választható témák

A Körös Campus Közhasznú Alapítvány honlapjának az elérhetősége: http://www.kcalapitvany.hu/