Véget ért a 2024-es Környezetmérnöki Szakmai Nap

A Rejtő Kar május nyolcadikán ismét megrendezte a már hagyományosnak tekinthető  környezetmérnök szakmai napot. A rendezvény fő célja, hogy az egyetem hallgatói a környezetvédelmi szakma nagy tapasztalattal rendelkező képviselőitől értesüljenek eljövendő hivatásuk gyakorlatáról, illetve karrierlehetőségekről.

A rendezvényt Bodáné Dr. Kendrovics Rita az ÓE-RKK oktatási dékánhelyettese, KTI intézetvezetője nyitotta meg. Beszédében méltatta az Egyetem törekvéseit a szakmagyakorlókkal történő mind szorosabb együttműködésre. Megköszönte a KSZGYSZ, a MASZESZ és az MKE együttműködését a rendezvény megszervezésében.

A délelőtti szekcióban öt környezetvédelmi szakember, öt környezetipari cég képviseltében tartott előadást, bemutatva vállalatuk tevékenységét, és a környezetmérnökök ebben betöltött szerepét, feladatait.

Bezsenyi Anikó technológus mérnök az FCSM Zrt, Dél-pesti Szennyvíztisztító Telepének működése kapcsán elemezte a rezisztens baktériumtörzsek szennyvíztisztítás során történő kialakulásának veszélyeit, a tisztítási technológiák jövőbeli fejlesztésének lehetséges irányait.

Iga Benedek operatív igazgató az ENCOTECH Kft. környezetvédelmi szakértői feladatait, valamint környezetanalitikai mintavételi és vizsgáló tevékenységét mutatta be. Kiemelte a környezetvédelmi megbízotti feladatkör fontosságát, valamint bemutatta a gyakornoki programok egyetemi hallgatók számára nyújtott előnyeit.

Lágler Katalin ügyvezető a SARPI Dorog Kft. által üzemeltetett, Magyarországon legnagyobb kapacitású veszélyeshulladék-égető működését, a hazai hulladékgazdálkodásban játszott szerepét ismertette. Kitért a vállalatnál jelenleg alkalmazott, a feladatkör ellátásához nélkülözhetetlen szakemberek képzettségi szintjére és gyakorlati tapasztalataira.

Czeglédi Andor vezérigazgató betegsége miatt távolmaradt a rendezvénytől, így az ENVIROTIS Zrt.-t Farkas Béla műszaki igazgató képviselte. Előadásában bemutatta az ENVIROTIS Holding szerteágazó tevékenységét, mely magában foglal hulladékkezelési technológiákat, kármentesítési és monitoring tevékenységet, szakértői tervezési és kivitelezési feladatokat. Kiemelten foglalkozott a Hazánkban megjelenő új ipari technológiák környezetipar számára jelentett új, illetve újszerű feladataival a levegőtisztaság-védelem, a hulladékgazdálkodás és a szennyvízkezelés szakterületeken. Ismertette a sokrétű feladatkör sokrétű szakemberigényét.

Sárosi Eszter alapító, a GREENIUS kezdeményezés tevékenységeit és céljait mutatta be saját életpályáján keresztül. A fenntarthatósági célok elérésének egyik fontos eszköze az ESG, mely felkészült és széleslátókörű környezetvédelmi szakembereket is igényel. Kifejtette, hogy a környezetvédelemmel összefügg a társadalmi javak igazságos elosztása, így a nemek közötti egyenlőség és az esélyegyenlőség kérdése is. 

A délutáni szekcióban az egyetem jelenlegi környezetmérnök hallgatói kerekasztal beszélgetés keretében kötetlen információcserét folytattak az egyetem nemrégiben végzett, és ma már aktív szakmagyakorló hallgatóival, akik a környezetvédelmi szakma különböző területein helyezkedtek el. Hunyadi-Zoltán Emese felszíni vízvédelmi kiemelt szakügyintéző a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságon, Göndös Dorottya vizsgálómérnökként dolgozik az ENCOTECH Kft.-nél, Földvári Zsuzsanna tanácsadó az EY DENKSTATT cégcsoportnál, míg Kloknicer Tamás kutatómérnök és szakértő az INNO-WATER Zrt. alkalmazásában.