Vegyen részt Ön is ma a Projektkonferencia 2022 online panelbeszélgetésben

z Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSE A FENNTARTHATÓSÁGÉRT AZ OKTATÁS KÜLÖNBÖZŐ SZINTJEIN FENNTARTHATÓSÁG – GYAKORLATORIENTÁLT KÉPZÉS JÖVŐJE címmel ONLINE PANEL-BESZÉLGETÉST szervez

A mai napon 2022. november 11-én 13:30 órai kezdettel, melyre Önt is várjuk.

Az online esemény helyszíne az Óbudai Egyetem Microsoft Teams rendszere, a regisztrációkor megadott e-mail címmel lehet majd bekapcsolódni, részletekről e-mailben küldünk tájékoztatást.

A konferencia online csatlakozási linkje:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aIA_LBAFJekwiYnXFYT3Mld9uahKQJfMteeTs0WIR6Yw1%40thread.tacv2/1667825949396?context=%7b%22Tid%22%3a%221d6a56fa-705a-4bbc-8004-67a21d5e9b97%22%2c%22Oid%22%3a%22f4ad040e-f193-4400-b776-a32473cf7510%22%7d

A csatlakozásról és a Teams használatáról bővebben a mellékelt segédletben olvashatnak.

Az online rendezvényt 2023. május 23-án személyes jelenlétben tervezzük tovább folytatni, amikor jelen panel-beszélgetésen elhangzott vendég előadói előadásokat a témakörönként szekciókba szervezett kutatási eredmények bemutatásával lehet majd kiegészíteni.

Az online panel-beszélgetés fő célja, hogy felhívja a figyelmet a kompetenciák fejlesztésének jelentőségére. Napjainkban a szakmai tudás mellett legalább ugyanakkora hangsúlyt kapnak a készségek és képességek, melyek az élet minden területén nagy jelentőséggel bírnak. A konferencián elhangzó előadásokon és azokhoz kapcsolódó beszélgetéseken keresztül kívánjuk megosztani a jó gyakorlatok tapasztalatait.  Ezzel segítve a gyakorlatközpontú oktatást, a projektpedagógia   elterjedését az oktatás minden szintjén, mely a fenntartható fejlődés szemléletének a mindennapi gyakorlatba történő átültetéséhez szükséges azáltal, hogy komplex ismereteket közvetít, képességeket, attitűdöket fejleszt.

A környezetpedagógia eszköztára biztosítja a tehetséggondozást és a munkaerőpiac által elvárt kompetenciák fejlesztését.

A korábbi évekhez hasonlóan Projektkonferencia 2022. Hazai és Külföldi Modellek a Projektoktatásban ISBN 978-963-449-295-5 és Projektkonferencia 2022. Hazai és Külföldi Modellek a Projektoktatásban. Absztrakt kötet ISBN 978-963-449-296-2 kóddal ellátott elektronikus kiadványokat szerkesztünk, melyben a Tudományos Bizottság által lektorált szakmai anyagokat megjelentetjük.

Az online rendezvényen résztvevő pedagógusoknak (óvodapedagógusok, tanítók, tanárok) a 277/1997. (XII.22.) Korm. rendelet értelmében tanúsítványt  adunk, amely 9 órával beleszámít a továbbképzések teljesítésébe.

A konferencia fő támogatója:

Dr. habil Koltai László dékán, Óbudai Egyetem RKK

Tudományos Bizottság elnöke

Prof. Dr.habil Németh Mária CSc egyetemi magántanár, Selye János Egyetem, a MTA Veszprémi Akadémiai Bizottság Neveléstudományi Szakbizottsága

Tudományos Bizottság Tagjai

 • Dr. Csilla Gizinska, Varsói Tudományegyetem Magyar Tanszék mb. vezetője
 • Prof. Dr. Dúll Andrea, ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar dékánhelyettese, Ember-Környezet Tranzakció Intézet igazgatója
 • Muhi Béla, Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületének alelnöke
 • Dr. Nagy Melinda, Selye János Egyetem Tanárképző Kar dékánhelyettese
 • Dr. Námesztovszki Zsolt, Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar dékánhelyettese
 • Dr. Székedi Levente, Partiumi Keresztény Egyetem, Humántudományi Tanszék tanszékvezetője
 • Dr. Pálvölgyi Lajos PMP, PROJECON Project Tanácsadó Kft.ügyvezető igazgatója
 • Dr. Hartl Éva, Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógia Kar, Neveléstudományi és Pszichológiai Intézet intézetigazgatója
 • Dr. Németh László, Eötvös Loránd Tudományegyetem Savária Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ
 • Dr. habil Varga Attila, Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Ember-Környezet Tranzakció Intézet

Óbudai Egyetem részéről:

 • Dr. habil Koltai László, Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar dékánja
 • Prof. Dr. Rajnai Zoltán, Bánki Donát Gépipari és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar dékánja
 • Dr. habil Csiszárik-Kocsir Ágnes, Keleti Károly Gazdasági Kar, kutatási dékánhelyettes
 • Dr. Csanák Edit, Rejtő Sádor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar tudományos dékánhelyettese
 • Bodáné Dr. Kendrovics Rita, Rejtő Sádor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar oktatási dékánhelyettese

A tudományos kiadvány főszerkesztője és a Szervező Bizottság elnöke

Bodáné Dr. Kendrovics Rita ÓE-RKK, oktatási dékánhelyettes, intézetigazgató

A rendezvény tudományos kiadványában az alábbi témakörök kapcsán várjuk a megjelentetni kívánt publikációkat:

Környezetpedagógia a fenntarthatóság pedagógiája:

 • projektpedagógia eszköztára, alkalmazása az oktatás minden szintjén,
 • fenntartható oktatás,
 • oktatás a fenntarthatóságért,
 • körkörös gazdálkodás és kompetenciái.

Erdőpedagógia

 • erdészeti ökológia,
 • klímatudatosság.

Online oktatás

 • feladatorientált oktatási gyakorlat.

Oktatás a társadalmi, gazdasági innovációért:

 • mérnökkultúra hagyományai,
 • képesítési követelmények a felsőoktatásban,
 • hagyomány és korszerűség az oktatásban,
 • iskolastruktúra és megújulás,
 • oktatásirányítás,
 • felzárkóztatás és tehetséggondozás,
 • kisebbségpolitika,
 • európai örökségünk.

Szakképzéshez/szakemberképzéshez kapcsolódó projektek a felsőoktatásban, műhelymunkák:

 • műszaki,
 • természettudományi,
 • gazdasági,
 • környezeti,
 • környezet-egészségügyi,
 • művészeti, 
 • kulturális,
 • pedagógiai.

PBL – Problémaalapú oktatás, RBL – Kutatásalapú oktatás

Projektmenedzsment az oktatásban -projektkompetenciák

A rendezvény tervezett programja

13:30-13:45 PANEL-BESZÉLGETÉS  MEGNYITÁSA

Dr. habil Koltai László, Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar dékánja

1. rész

Fenntarthatóság  aktuális  feladatai

13.45-14.15

Prof. Dr. Szarka László, akadémikus, geofizikus, tudományos kutató, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja

A fenntarthatóság természeti előfeltételeiről

14.15-14.45

Prof. Dr. Dúll Andrea, egyetemi tanár, ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Ember-Környezet Tranzakció Intézet, Magyar Tudományos Akadémia Fenntarthatósági Bizottság tagja

Transzdiszciplináris együttműködés a fenntarthatóság érdekében – ember-környezet tranzakciótudományi felvetések

14.45-15.15 BESZÉLGETÉS AZ ELŐADÓKKAL

Felkért hozzászóló: Dr. Nagy Melinda, Selye János Egyetem Tanárképző Kar dékánhelyettese

Felkért hozzászóló: Dr. Pálvölgyi Lajos, PMP, PROJECON Project Tanácsadó Kft. ügyvezető igazgatója

15.15-15.25 SZÜNET

2. rész

Környezetpedagógia  a fenntarthatóságért – a projektoktatás gyakorlata

15.25-15.55

Dr. habil Kováts-Németh Mária CSc,  egyetemi magántanár, Környezetpedagógia doktori program kidolgozója és vezetője 2005-2018, MTA Veszprémi Akadémiai Bizottság Magyarságkutató és Neveléstörténeti Bizottság elnöke,Százak Tanácsa tagja

A projekt valódi arca

Bodáné Dr. Kendrovics Rita, egyetemi docens, intézetigazgató, Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar,  Környezetmérnöki és Természettudományi Intézet

A produktumok jelentősége a projektben

15.55-16.15

Dr. Horváth Katalin MSc, kutatótanár, Biológia szakvezető, ELTE Bolyai János Gyakorló Gimnázium

Terepgyakorlati praktikum az Őrség Nemzeti Park értékeinek vizsgálatához- Tananyagfejlesztési innováció bemutatása

16.15-16.20

Agnieszka Barátka, programszervező,  Wacław Felczak Lengyel-Magyar Együttműködési Intézet

A „Helyidentitás és viselkedéskultúra” modul adaptálása a magyar, mint idegen nyelv tanításában Varsóban

16:20-16:25

Dr. Földes-Leskó Gabriella, egyetemi adjunktus, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Természettudományi Kar, Környezettudományi és Tájökológiai Tanszék

Erdészeti erdei iskola programjának összeállítása hallgatók által

16.25-16.55 BESZÉLGETÉS AZ ELŐADÓKKAL

Felkért hozzászóló: Dr. Németh László, egyetemi adjunktus, Eötvös Loránd Tudományegyetem Savária Egyetemi Központ, Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ

16.55-17.00 Panel-beszélgetés zárása
 

A rendezvény támogatói

Óbudai Egyetem
ÓE RKK Integrált Tudományok Szakkollégiuma
PROJECON Projekt Tanácsadó Kft.
MTA VEAB
Százak Tanácsa (SZT)
Kisgyermek c. szakmai folyóirat